Koszty dostawyNasze strony

www.ekatecheza.pl

Newsletter
Jeśli chcesz dostawać informacje o produktach i nowościach.
Dobre kazanie na chrzest
Dobre kazanie na chrzest

Jest taka historia, która mówi o tym jak pewnemu człowiekowi śniło się, że jest w przepięknej świątyni. Z zachwytem patrzył na ten wspaniały budynek. Ale jakież było jego przerażenie, gdy w pewnym momencie spostrzegł, że w sklepieniu tej świątyni jest duża dziura.

1 Kor 12, 12-13

Przez Chrzest jesteśmy członkami Kościoła

Poznaj swoją godność, chrześcijaninie. Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć, więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wydarty mocom ciemności i przeniesiony do światła i królestwa Bożego – mówił kiedyś Leon Wielki. Przez chrzest święty każdy z nas stał się członkiem Kościoła. W chwili chrztu świętego Chrystus włączył nas w swoją śmierć i zmartwychwstanie, zgładził obciążający nas grzech pierworodny oraz wycisnął na naszej duszy niezatarte znamię dziecka Bożego i uczynił nas członkami Kościoła.

Możliwość bycia w Kościele to wielki dar dla nas. Przez chrzest Jezus pragnie nam ofiarować łaski płynące z Jego krzyża we wspólnocie. Ta wspólnota ma być ponad podziałami wynikającymi z ludzkiej natury. Podobnie jak jest jedno ciało – uczy św Paweł - choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało. Jezus zachęca nas aby przezwyciężać konflikty związane z różnicami między nami. Każdy z nas jest wyjątkowy. Ważne jednak, by tę wyjątkowość umieć uszanować u swojego bliźniego.

Czytamy w Dokumentach Sobory Watykańskiego słowa: Podobało się jednak Bogu uświęcić i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go poznawał w prawdzie i zbożnie Mu służył LG 9. Kościół to wspólnota wiernych, w której mieszka Bóg. Kościół to miejsce realizacji przykazania miłości. Bóg pragnie człowieka zbawiać we wspólnocie i Kościół jest taką wspólnotą ludzi wierzących zmierzających do zbawienia. Poprzez Chrzest każdy z nas stał się członkiem Kościoła a przez to również konkretnej parafii w której urzeczywistnia się Kościół. Jan Paweł II w adhortacji Christifideles laici, napisał: Parafia jest niejako ostatecznym umiejscowieniem Kościoła, a poniekąd samym Kościołem zamieszkującym pośród swych synów i córek.

Wszyscy pamiętamy z jaką czcią święty Jan Paweł II całował chrzcielnice w swoim parafialnym Kościele w Wadowicach. Kochając Kościół mamy też cenić sobie i pamiętać o wspólnocie parafialnej do której należymy. Prezydent Kennedy, rozpoczynając swoją prezydenturę, skierował do Amerykanów głębokie słowa - Nie pytaj o to, co Ameryka może dać tobie. Pytaj, co Ty możesz dać Ameryce. Możemy sparafrazować te słowa i zapytać – Co ja mogę dać Kościołowi? Co mogę dać swojej parafii.

Jest taka historia, która mówi o tym jak pewnemu człowiekowi śniło się, że jest w przepięknej świątyni. Z zachwytem patrzył na ten wspaniały budynek. Ale jakież było jego przerażenie, gdy w pewnym momencie spostrzegł, że w sklepieniu tej świątyni jest duża dziura. Zapytał więc modlącego się człowieka, dlaczego ten kościół jest niedokończony i co ma znaczyć ta ohydna dziura w sklepieniu świątyni? Widzisz, odpowiedział mu ten człowiek - my wierzący tworzymy tę budowlę Kościoła. Jeżeli któryś z nas nie żyje tak jak powinien, ta budowla jest wybrakowana, niedokończona. Po przebudzeniu się, ten człowiek doszedł do wniosku, że Bóg zesłał mu ten sen po to, aby zmienił swoje dotychczasowe życie. Aby stał się świadomy tego, że jest odpowiedzialny za Kościół.

My także jesteśmy odpowiedzialni za Kościół. Często ostatnio słyszy się głosy krytyki pod adresem Kościoła. A może powinniśmy się siebie zapytać: co my robimy dla Kościoła? Czy czujemy się za niego odpowiedzialni? Nasz przykład, nasze świadectwo jest tak ważne. Kościół to nasza najlepsza Matka. Skoro jest matką to winniśmy ją szanować i okazywać jej posłuszeństwo. Matki się nie obraża, nie depcze. Bo to nasza matka. Matka, która nas kocha. Ważne jest byśmy na nowo odkryli jak wielkim darem jest to, że jesteśmy w Kościele i by każdy z nas za Kościół poczuł się odpowiedzialny. Wołajmy na zakończenie do Pana: Boże, w Opatrzności swojej postanowiłeś rozszerzyć królestwo Chrystusa na całym świecie i wszystkim ludziom dać uczestnictwo w zbawczym odkupieniu. Spraw prosimy, aby Twój Kościół powszechny, jako sakrament zbawienia, ukazywał i urzeczywistniał tajemnicę miłości Twojej do ludzi.

Niech Kościół Twój stale się odnawia, uświęca i umacnia. Niech rozwija się w nim i trwa do końca nienaruszona wiara, świętość obyczajów, wzajemna miłość i prawdziwa pobożność. Jak nieustannie karmisz go słowem i ciałem Twojego Syna. tak nie przestań kierować nim troskliwie, aby ożywiony duchem ewangelicznym i apostolskim - pociągał wszystkich do Ciebie i prowadził do jedności w Twojej służbie.

 

Więcej w książce: Kazania chrzcielne - ks. Janusz Kościelniak

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl