Koszty dostawyNasze strony

www.ekatecheza.pl

Newsletter
Jeśli chcesz dostawać informacje o produktach i nowościach.
Polityka prywatności
  1. Spółka TBC Project sp. z o.o. odpowiedzialna za prowadzenie Wydawnictwa św. Stanisława BM – dalej: „TBC Projectz siedzibą w Krakowie (31-101) przy ul. Straszewskiego 2/9 Kraków, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis stanislawbm.pl oraz dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
  2. Administratorem danych jest TBC Project sp. z o.o. w Krakowie, Straszewskiego 2/9 Kraków, 31-101, tel. 12 25 75 336, email: wydawnictwo@stanislawbm.pl zwany dalej Administratorem.
  3. Informacje o użytkownikach strony są przechowywane i przetwarzane przez Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej z zachowaniem środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przewidziane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.
  4. Administrator wykorzystuje zebrane dane do celów administrowania serwisem, w celu przedstawienia oferty oraz w celach kontaktowych.
  5. Przetwarzanie danych przez Administratora polegać będzie na przesyłaniu materiałów promocyjnych, informowanie o wydarzeniach i nowych produktach.
  6. W formularzu rejestracyjnym należy podać wskazane dane, w tym imię, nazwisko, dokładny adres (wysyłki), telefon, e-mail, oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celach wskazanych szczegółowo poniżej. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne, przy czym brak ich podania uniemożliwia realizację usługi.

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 8 u. 1 Dekretu KEP oraz art. 13 u. 1 i 2 RODO, pragniemy poinformować, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TBC Project Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-101) przy ul. Straszewskiego 2/9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z przedmiotu prowadzonej korespondencji, w tym związanym z obsługą niniejszego zapytania oraz realizacją zadań właściwych działalności podejmowanej przez TBC Project sp. z o.o. (podstawy prawne: art. 6 u.1. lit a) lub lit. b) RODO LUB art. 7 u.1 pkt.1) lub pkt. 2) Dekretu KEP). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w TBC Project sp.z o.o. w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony Pana/Pani danych jest możliwy poprzez adres e-mail: diod@diecezja.krakow.pl. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych oraz stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi czynnościami.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji danego zadania oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa; nie będą przekazywane do państwa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO; Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy. Jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl